Her şeyi analiz edebilir miyiz?

Excel tablolarında tuttuğumuz gelir gider kayıtlarından, yüzümüzdeki hatların aldığı biçime kadar her şey analiz edilebiliyor. Hatta mutluluk ve stres oranımız. Belki de çok yakında düşüncelerimiz..

Veri analizi konusuna başlarken Microsoft Azure gibi analiz araç platformlarına göz gezdirmekte fayda var. Ben direkt olarak “Azure Bulut Hizmetler Dizini“ni incelemenizi öneriyorum.

Bu platformda görsel analiz, metin analizi, duygu analizi gibi çeşitli analiz türleri için araçlar ve API’lar var. Ve bunların dışında onlarca cloud ve database aracı da mevcut.

Peki sorumuzun cevabına dönelim. Ulaşabildiğimiz her şeyi analiz edebilir miyiz? 

Bu soruya cevap vermek için mevcuttaki analiz yöntemlerine bakalım. (Liste: Veri  Stratejisi – Bernard Marr)

 • Metin tabloları
 • Yapılandırılmamış metin
 • Görüntü analizi
 • Video analizi
 • Ses analizi
 • Duygu analizi (metin, görüntü ve ses ile)
 • A/B test ile alternatif analizi
 • Korelasyon Analizi (iki farklı database arasında ilişki kurmak ve bu ilişkinin detay gücünü ölçümlemek)
 • Senaryo Analizi (A/B testine benzeyen fikir ve senaryo testleri. Uygulanabilirlik ve diğer kapsamları ölçümlemek.)
 • Tahmin/Zaman analizi
 • Monte Carlo Simulasyonu (İhtimaller göz önünde bulundurularak oluşabilecek kötü – orta – iyi olasılıkların ödül ve riskleri hakkında fikir verir. Eylem planlarının belirlenmesinde kullanılır.)
 • Kohort Analizi
 • Doğrusal Programlama (iktisadi veriler göz önünde bulundurularak en karlı ve en iyi üretim modeli belirlemede kullanılır.)
 • Nöral Ağ Analizi
 • Literatür Analizi

Bu analiz yöntemleri ile analiz edilemeyecek olan veri tipleri nelerdir?

Bilim tarihi boyunca insanlar önce dokunabildikleri, sonra dokunamadıkları ama görebildikleri, daha sonrasında göremedikleri ama hissedebildikleri ve nihayet soyut olanı yani düşünceleri dahi analiz etmeyi başardı. Bu yöntemler derinleşmeye ve genişlemeye devam ediyor. Detaylar netleşiyor ve her yeni netleşen detayda yeni sorularla karşılaşıyoruz. Kısacası artık soyut dünyaya kadar ulaşabiliyor ve onu netleştirebiliyoruz. Analiz konusunda ise belli bir sınır yok. Bugün sabah aynı anda aynı şarkıya başlayan 5 milyon insan olmadığına dair %100 emin olamayız. Bunu ancak ölçümleme yöntemlerini yaygınlaştırdıkça ve geneli ölçebildikçe netleştireceğiz. Her şeyi kaydetmek mümkün olduğu gün ne olacak..?

Bunu ben de bilmiyorum.